Dissertation/Thesis Abstract

Kierkegaard and the Funny
by Kaplan, Eric Linus, Ph.D., University of California, Berkeley, 2017, 120; 10283782
Abstract (Summary)

Denne afhandling begynder ved at adressere et puslespil, der opstår i akademiske analytiske fortolkninger af Kierkegaards konkluderende uvidenskabelige postskrift. Puslespillet opstår, når kommentatorer forsoger at omskrive bogens filosofiske afhandling: Sandheden er subjektivitet. Jeg løser dette puslespil ved at hævde, at mottoet sandhed er subjektivitet er som en vittighed, og modstår og inviterer parafrase, ligesom en vittighed gør. Forbindelsen mellem sjov og Kierkegaards filosofiske praksis forstærkes derefter ved at give en filosofisk rekonstruktion af Kierkegaards definition af sjov som en måde at reagere på modsigelse, der er smertefri, netop fordi den ser vej ud i tankerne. Kierkegaards skuespil og hans redegørelse for sit eget filosofiske projekt bruges til at gensidigt belyse hinanden. Afhandlingen udvikler en fænomenologi med retroaktiv temporalitet, der forklarer, hvordan sjov og subjektiv tænkning virker. Jeg fremsætter et argument for, hvorfor eksistentiel humorisme er en værdifuld tilgang til livet for Kierkegaard, men hvorfor det i sidste ende fejler og forklare forholdet mellem komedie som en livsstil og tro som en livsstil, især som de begge vedrører At risikere. I sidste kapitel behandles tre karakteristiske træk ved Kierkegaards skriftlige praksis: hans brug af indirekte kommunikation, pseudonymer og tilbagekaldelse. Jeg forklarer funktionen af ​​disse metoder til hans filosofiske projekt, som jeg har beskrevet det i de foregående kapitler og konkluderer med en tæt læsning af kirkegårdscenen i PostScript og en analyse af, hvordan det tjener til at implicere læseren i eksistentiel tænkning. Endelig giver jeg nogle overvejelser om konsekvenserne af Kierkegaards redegørelse for humor og subjektivt tænkning for menneskets selvforståelse. Jeg hævder, at en konsekvens af Kierkegaards konto er, at filosofien er en risikabel, sårbar, interpersonel aktivitet, lige så sjovt.

Indexing (document details)
Advisor: Noe, Alva, Dreyfus, Hubert L.
Commitee: Dreyfus, Hubert L., Gokturk, Deniz, Kelly, Sean D.
School: University of California, Berkeley
Department: Philosophy
School Location: United States -- California
Source: DAI-A 79/09(E), Dissertation Abstracts International
Source Type: DISSERTATION
Subjects: Philosophy
Keywords: Faith, Humor, Irony, Kierkegaard, Paradox
Publication Number: 10283782
ISBN: 9780355948905
Copyright © 2019 ProQuest LLC. All rights reserved. Terms and Conditions Privacy Policy Cookie Policy
ProQuest