Dissertation/Thesis Abstract

The Influence of DragonBox on Student Attitudes and Understanding in 7th Grade Mathematics Classroom
by Katirci, Nihal, M.S., State University of New York at Albany, 2017, 73; 10275395
Abstract (Summary)

Bu çalışma, öğrencilerin cebir öğrenimini etkileyen bir matematiksel eğitim oyunu olan DragonBox12+

'yı araştırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmanın verileri Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu bölgesindeki ortaokul 7. sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Görüşmeler ve sınıf gözlemleri videoya kaydedilmiştir. Araştırma sonuçları, video oyunu

DragonBox12+

'nın cebirsel kuralları öğretmek için oyun mekaniği kullanarak öğrencilerin matematik öğreniminde ve tutumunda etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Indexing (document details)
Advisor: Williams-Pierce, Caroline C.
Commitee: Williams-Pierce, Caroline C.
School: State University of New York at Albany
Department: Education Theory and Practice
School Location: United States -- New York
Source: MAI 56/04M(E), Masters Abstracts International
Source Type: DISSERTATION
Subjects: Mathematics education, Middle School education, Educational technology
Keywords: 7th grade, Algebra, Dragonbox 12+, Middle school, Video games
Publication Number: 10275395
ISBN: 978-1-369-74492-7
Copyright © 2020 ProQuest LLC. All rights reserved. Terms and Conditions Privacy Policy Cookie Policy
ProQuest